Tuyển dụng tháng 08/2023

– Nhân viên tư vấn (Số lượng 10)

– Huấn luyện viên PT (Số lượng 5)

– Nhân viên Lễ Tân (Số lượng 5)

 
 


    THE LIGHT CÓ GÌ VUI?